Sunday, 4 November 2012

Tatiata Kozhevnikova, Worlds Strongest Vagina, 'Man Killer'

Tatiata Kozhevnikova, Worlds Strongest Vagina, 'Man Killer'
Tatiata Kozhevnikova is the current World Record Holder for the worlds strongest vagina. I don't know ... :(

No comments:

Post a Comment